Yleistä kassasta

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassassa on noin 25 000 jäsentä. Kassa tarjoaa Toimihenkilöliitto ERTO ry:n lisäksi palvelut Kaupanalan Esimiesliitto KEYn, Teatteri- ja mediatyöntekijät TEMEn ja Ay-toimihenkilöt ry:n jäsenille.

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden ja lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa sekä vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Lisäksi kassa maksaa liikkuvuusavustusta, joka tukee työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä. Työttömyyskassan toimintaa säätelevät mm. työttömyyskassalaki (603/1984), työttömyysturvalaki (1290/2002) sekä vuorotteluvapaalaki (1305/2002).

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan tilat sijaisevat Itä-Pasilassa Toimihenkilöliitto ERTOn tilojen yhteydessä. Työttömyyskassan johtajana toimii Esa Kivistö.