Yleistä kassasta

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassassa on noin 21 000 jäsentä. Kassa tarjoaa Toimihenkilöliitto Erto ry:n lisäksi palvelut Kaupanalan Esimiesliitto KEYn jäsenille.

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden ja lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa sekä vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Lisäksi kassa maksaa liikkuvuusavustusta, joka tukee työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä. Työttömyyskassan toimintaa säätelevät mm. työttömyyskassalaki (603/1984), työttömyysturvalaki (1290/2002) sekä vuorotteluvapaalaki (1305/2002).

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan tilat sijaitsevat Itä-Pasilassa KOKO-kassan tilojen yhteydessä. Työttömyyskassan johtajana toimii Esa Kivistö.