Työttömän opiskelumahdollisuudet helpottuvat

1.1.2023 alkaen työttömyyspäivärahan aikana suoritettava opiskelu helpottui. Muutoksen myötä työtön työnhakija voi suorittaa erilaisia sivutoimisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan.

Tutkintoon johtavia opintoja pidetään jatkossakin päätoimisina, eikä niiden ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opinnot voi edelleen osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Oikeuteen saada työttömyysetuutta eivät jatkossa vaikuta myöskään opinnot, jotka työhakija on aloittanut aiemman työsuhteensa aikana, jos hänen työttömyytensä johtuu hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

Opiskelevien työttömien työnhakuvelvollisuuteen tulee lisäksi tarkennuksia 1.1.2023 alkaen. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suorittavien täytyy jatkossa hakea yleensä neljää työtä kuukaudessa.