Mitä se on?

Vuorotteluvapaa on 100 – 180 kalenteripäivän vapaajakso, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi koulutukseen, kuntoutukseen, lasten hoitoon, harrastuksiin tai lepoon.

Tältä ajalta työttömyyskassa maksaa vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelijalle vuorottelukorvausta. Edellytyksenä myös on, että hakija täyttää työttömyyskassan 26 viikon jäsenyysehdon. Muussa tapauksessa korvauksen maksaa Kela.

Sopimukseen perustuva työnantajan sallima järjestely

Vuorotteluvapaalle jäämisen on perustuttava työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työntekijällä ei ole oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle, jos työnantaja ei suostu sopimaan asiasta.

Vuorottelusopimus, jossa työnantaja samalla sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Vuorotteluvapaa on kalenteriaikaan sidottu määräaikainen järjestely.

Vuorottelusopimuskaavakkeen voi tulostaa esimerkiksi kansalaisneuvonnan suomi.fi-sivustolta. Tulosta sopimus täältä »