Vuorotteluvapaan kesto ja pidentäminen

Vuorotteluvapaan kesto ja pidentäminen

Vuorotteluvapaan keston on oltava vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 180 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaan pidentämisestä voidaan sopia vuorotteluvapaan aikana, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaata pidennettäessä sijainen on aina palkattava erikseen ennen vapaan pidentämistä. Vuorotteluvapaata pidennettäessä sama henkilö voi jatkaa sijaisena myös pidennyksen aikana.

Vuorotteluvapaan ennenaikainen päättyminen ja tilapäinen työhön paluu

Vuorotteluvapaa keskeytyy automaattisesti enintään 18 päivää kestävän isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi. Vapaa ei keskeytyksen johdosta kuitenkaan pidenny vastaavasti. Työsuhteen päättyminen vuorotteluvapaan aikana johtaa myös vapaan keskeytymiseen, koska vuorottelijalle ei ole enää työsuhdetta, josta voisi olla vapaalla. Työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä vuorotteluvapaan 100 ensimmäisen päivän aikana ei aiheuta etuuden takautuvaa menettämistä.

Mikäli vuorottelija palaa tilapäisesti työhön omalle työnantajalleen vapaan aikana, kuluu vuorotteluvapaa tällä ajalla.