Oikeus palata aikaisempaan työhönsä

Vuorotteluvapaalta palaavalla henkilöllä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Toissijaisesti työnantajan on tarjottava hänelle entistä työtä lähinnä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Työntekijän työsuhteen ehdot eivät voi vuorotteluvapaan aikana muuttua toisiksi.

Vuorotteluvapaa ei estä työnantajaa laillisin perustein irtisanomasta työntekijää vapaan aikana. Jos vuorotteluvapaan aikana irtisanotulla työntekijällä ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan, hänelle maksetaan irtisanomisaikana edelleen vuorottelukorvausta.