Korvausoikeuden rajoitukset

Muun työn tekemistä vuorotteluvapaan aikana ei ole sinänsä kielletty. Oikeutta vuorottelukorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos sille on lain tarkoittama este:

  • yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö muulle kuin omalle työnantajalle
  • varusmies- tai siviilipalvelusaika
  • päätoiminen yrittäjyys
  • työttömyysturvalain tarkoittama estävä etuus (esim. eräät eläkkeet, sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha)
  • omalta työnantajalta saatu palkka (jos palkka on kuitenkin ansaittu ennen vapaan alkamista, se ei muodosta estettä korvauksen maksamiselle, esim. jo aikaisemmin kertyneet bonukset, ylityökorvaukset, kiinteiden lisien korvaukset). Palkkana ei pidetä vuorotteluvapaan aikana edelleen maksettavia luontaisetuja tai työnantajan kustantamaa verovapaata koulutusta.
  • vuosilomapalkka ja vuosilomakorvaus (rahana maksettu lomaraha ei ole este)
  • vastikkeet ja korvaukset, joita vastaan saadaan vastaavaa vapaa-aikaa (esimerkiksi ylityö tai lomaraha vastaavana vapaana)

Vuorotteluvapaan käyttäminen on sidottu kulloinkin voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään. Ikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Ikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaalta ei voi enää siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle.