Työskentely pohjoismaissa

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Näissä maissa tekemäsi työ voidaan ottaa ansiopäivärahan työssäoloehdossa huomioon, jos olet ollut kyseisen maan työttömyyskassan jäsen.

Työttömyyskassat Ruotsissa: https://www.sverigesakassor.se/

Työttömyyskassat Tanskassa: https://danskeakasser.dk/

Norjassa ja Islannissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Näissä maissa ei erikseen tarvitse liittyä työttömyyskassaan, jotta työ voitaisiin huomioida ansiopäivärahan työssäoloehdossa. Tarkista aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta työttömyysturvavaatimukset.

Työn päätyttyä toisessa Pohjoismaassa voit liittyä Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan, vaikka olisit työttömänä. Liittymisen on tapahduttava kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt. Pohjoismaisella paluumuuttajalla liittymisaika on kahdeksan viikkoa. Ruotsissa ja Tanskassa työttömyysvakuutus päättyy, kun jäsenyys paikallisessa työttömyyskassassa päättyy. Norjassa ja Islannissa työttömyysvakuutus päättyy, kun vakuutuksenalainen työ päättyy.

Pohjoismaissa tehty työ voidaan huomioida Suomen työssäoloehdossa, kun toimitat kassaan U1-lomakkeen. Hakemustasi ei voida käsitellä loppuun ennen lomakkeen toimittamista. Päivärahaa pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa.

Lisäksi työ voidaan huomioida Suomessa työssäoloehtoon, kun olet ollut paluun jälkeen Suomessa työssä vähintään neljä työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa (ei koske Pohjoismaista paluumuuttajaa). Työssäoloa ei vaadita, jos olet asunut Suomessa työskentelyn aikana.

Olet Pohjoismainen paluumuuttaja, jos olet asunut toisessa Pohjoismaassa ja työskennellyt tai saanut peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa Suomesta viimeisen viiden vuoden aikana.

Paluumuuttajana voit liittyä Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan työttömänä kahdeksan viikon sisällä siitä, kun työttömyysvakuutuksesi edellisessä maassa on päättynyt.

Paluumuuttajana sinulta ei vaadita neljän viikon työskentelyä Suomessa ennen kuin toisessa Pohjoismaassa tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa. Paluumuuttajan päiväraha lasketaan viimeksi Suomessa saaduista työtuloista.