Rajatyöntekijä

Jos henkilö työskentelee ulkomailla, mutta asuu vakituisesti Suomessa ja matkustaa työn ja kodin välillä ainakin kerran viikossa, hän on rajatyöntekijä. Jos työskentely täyttää työskentelymaan mukaiset työssäoloedellytykset, henkilön tulee liittyä työskentelymaan työttömyyskassaan.

Säännösten mukaan työttömyysturvan lomautusajalta ja osittaisen työttömyyden ajalta maksaa työskentelymaa. Edellytyksenä on, että henkilö on kyseisen maan työttömyysturvajärjestelmän piirissä.

Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hänelle maksetaan työttömyyspäivärahaa asuinmaastaan eli Suomesta, jos hän on edelleen suomalaisen työttömyyskassan jäsen ja hakee Suomesta työvoimaviranomaisten välityksin työtä (siitäkin riippumatta kuinka usein hän käy kotonaan).

Jos henkilö ei sen sijaan käy kotimaassa vähintään kerran viikossa, hän ei ole rajatyöntekijä ja hän saa valita päivärahan maksettavaksi työskentelymaasta hakiessaan työtä sieltä (ns. valintaoikeus).