Lähetetty työntekijä

Kolmannessa maassa tehty ulkomaantyö hyväksytään Suomessa työssäoloehtoon vain lähetettynä työntekijänä suomalaisen työnantajan palveluksessa. Lähetetyn työntekijän on tullut välittömästi ennen lähtöään asua Suomessa tai kuulua maamme sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

Kun lähdet lähetettynä työntekijänä työhön ulkomaille, Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista tulee hakea etukäteen. Silloin kun kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen

Kun työkomennus on EU/ETA-maihin, Sveitsiin, Pohjoismaihin tai maihin, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (Australia, Chile, Israel, Kanada, Quebec ja USA) tarvitset Eläketurvakeskukselta lähetetyn työntekijän todistuksen siitä, että kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaan komennuksen ajan. Tarkempaa tietoa sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ja edellytyksistä sekä tarvittavat hakemuslomakkeet todistusta varten saat Eläketurvakeskukselta.

Jos lähdet työkomennukselle maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Kiina tai Venäjä), Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumista tulee hakea Kelalta. Lisätietoja asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta ja edellytyksistä sekä tarvittavat hakemuslomakkeet saat Kelalta.

Lähetetyn työntekijän tulee olla koko komennuksen ajan työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, jolla on työn johto- ja valvontaoikeus sekä palkanmaksuvastuu. Jos työntekijä siirtyy ulkomailla toisen suomalaisen tai ulkomaisen työnantajan palvelukseen, hän ei enää ole sopimusten tarkoittama lähetetty työntekijä.

Ulkomailla oleskelua pidennetään yleensä enintään vuodella, maksimissaan kuitenkin viidellä vuodella kerrallaan (työnantajan hankittava asiassa todistus Y 381 ennalta). Jos henkilöä ei pidetä Suomessa asuvana, työssäoloehto on täytettävä uudelleen ennen kuin ansiopäivärahaa voi saada.

Työskentelyajalta kolmannessa maassa jäsenmaksut on maksettava Suomeen kassan sääntöjen mukaan. Työnantajan on maksettava työstä myös sosiaaliturvamaksut Suomeen. Muutoin työtä ei pidetä vakuutuksenalaisena työnä ja hyväksyttävänä syynä olla poissa työmarkkinoilta. Lähetetyn työntekijän päiväraha lasketaan normaalin tapaan ns. vakuutuspalkasta (eli ns. TEL-palkasta).