Ansiopäivärahan maksaminen ja lomautuksen eri muodot

Ansiopäivärahan maksaminen ja erilaisten

Sinut on lomautettu yhdeksi tai useammaksi viikoksi

 • Saat täyttä päivärahaa lomautusviikoilta. Työviikoilta ei makseta lainkaan päivärahaa
 • Päiväraha lasketaan työviikkojesi palkan perusteella.
 • Koska olet työviikkojen aikana kokoaikaisesti työssä, päiväraha lasketaan kokoaikaisen palkkasi perusteella.
 • Työviikot kerryttävät uutta 26 viikon työssäoloedellytystä.

Sinut on lomautettu yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa

 • Saat täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Työpäiviltä ei makseta lainkaan päivärahaa.
 • Päiväraha lasketaan niiden työviikkojesi palkan perusteella, jona olet työskennellyt 18 tuntia.
 • Jos olet työviikkojen aikana osittain työssä, päiväraha lasketaan osittaisen palkkasi perusteella.
 • Ne viikot, joina työskentelet 18 tuntia, kerryttävät uutta 26 viikon työssäoloedellytystä.

Päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomauttamalla

 • Saat päivärahaa lomautus- ja työpäiviltä. Päivärahan määrässä huomioidaan saamasi palkka.
 • Päiväraha lasketaan niiden työviikkojesi palkan perusteella, jona olet työskennellyt 18 tuntia.
 • Jos olet työviikkojen aikana osittain työssä, päiväraha lasketaan osittaisen palkkasi perusteella.
 • Ne viikot, joina työskentelet 18 tuntia, kerryttävät uutta 26 viikon työssäoloedellytystä.

Ansiopäivärahan maksaminen

 • Jos 26 viikon työskentelyedellytyksesi täyttyy lomautuksesi aikana tai lomautusten välillä, ansiopäivärahakausi alkaa alusta. Tämä tarkoittaa, että voit saada ansiopäivärahaa kauemmin.
 • Päivärahakauden alussa on yleensä 5 päivän mittainen omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa.
 • Omavastuuaika tulee vastaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.
 • Päivärahakauden alkaessa myös päivärahan määrä lasketaan yleensä uudelleen.