Kun lomautus päättyy

Ilmoita hakemuksellasi päivärahan hakemisen päättymisestä.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon. Merkitse työn alkaminen myös viimeiseen päivärahahakemukseesi.

Vanhuuseläkkeen tai muun päivärahan saamisen estävän etuuden alkamisesta on ilmoitettava kassalle viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.