Arkipyhien vaikutus

Lomautusaikana ansiopäivärahan maksaminen riippuu työehtosopimuksen määräyksistä. Jos päivä on työehtosopimuksessasi palkallinen arkipyhä, merkitse hakemukselle arkipyhä, muussa tapauksessa voit merkitä lomautettu.

Tarkasta asia omasta työehtosopimuksestasi.