Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta voi saada myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että hakija on saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen työn aloittamista. Oikeus liikkuvuusavustukseen on myös, jos maksamisen on estänyt

  • korvaukseton määräaika,
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite,
  • työssäolovelvoite tai
  • ansiopäivärahan omavastuuaika.

Työmatkan keston tulee olla työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.

Huom! Väliaikaisen lakimuutoksen vuoksi liikkuvuusavustusta voi saada kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella 12.6.-31.3.2021 alkaviin kokoaikaisiin työsuhteisiin.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto on riippuvainen työsuhteen kestosta. Vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön liikkuvuusavustusta voidaan maksaa työsuhteen alkamisesta lukien 30 kalenteripäivän, vähintään kolme kuukautta kestävässä työssä 45 ja vähintään neljä kuukautta kestävässä työssä 60 kalenteripäivän ajanjaksolta. Avustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan vain työssäolopäiviltä avustusjakson keston ajan. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika on enintään 80% kokoaikatyön työajasta.

Esimerkki 1: Jos vähintään 2 kuukautta kestävä kokoaikainen työsuhde on alkanut 1.6.2018 on avustusjakson kesto 30 päivää päättyen 30.6.2018.  Avustusjaksolle sisältyy tässä tapauksessa 23 liikkuvuusavustuksen maksupäivää.

Esimerkki 2: Jos vähintään 3 kuukautta kestävä osa-aikainen työsuhde on alkanut 1.6.2018 on avustusjakson kesto 45 päivää päättyen 15.7.2018.  Osa-aikatyön työpäivät ovat 2 pv/vko perjantaisin ja lauantaisin. Avustusjaksolle maksetaan tässä tapauksessa liikkuvuusavustusta 14 työpäivälle.

Liikkuvuusavustuksen määrä on saman verran kuin peruspäiväraha lapsikorotuksineen. Lapsikorotus maksetaan alkamisajankohdan tilanteen mukaan koko etuusjaksolta. Liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka tai työhön liittyvä koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä tosiasiallisesta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustus on verollinen etuus. Takautuva hakuaika on kolme kuukautta.