Sairastuminen työttömyyden aikana

Hae Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairautesi kestää yli 9 päivää (lauantait mukaan lukien). Et voi saada ansiopäivärahaa, jos saat Kelasta sairaus- tai osasairauspäivärahaa tai työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa. Merkitse ansiopäivärahahakemukseen työnantajasi maksama sairausaika sekä sairausajan palkan perusteena olevat työtunnit esimerkiksi työvuorolistan mukaan. Ansiopäivärahaa voi saada tiettyjen edellytysten täyttyessä sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

Jos sairautesi kestää alle 9 päivää

Jos sairautesi kesti enintään 1+9 päivää (sairastumispäivä ja 9 sairauspäivää lauantait mukaan lukien), sairauspäivärahaa ei tule hakea Kelasta. Sairausaika tulee silti ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa. Merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”sairas” siitä päivästä alkaen, kun olet sairastunut. Ilmoita sairausaikasi kesto, jos se on jo tiedossa. Hakemuksen voi lähettää normaalin hakemusjakson mukaan.

Omavastuuaika sairastumisen yhteydessä

Jos sairastut, omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät, jotka olet työttömyyden alkamisen jälkeen ollut työkyvytön etkä ole saanut siltä ajalta työnantajalta sairausajan palkkaa etkä sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä etuutta näiden etuuksien omavastuuajan vuoksi.

Sairauspäivärahan 300 päivää on maksettu

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, vaikka Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu heti TE-toimistoon, jos sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy.

Kassaan tulee toimittaa lisäselvityksiä, jotta voimme käsitellä hakemuksesi ansiopäivärahaa varten. Ota tässä tapauksessa yhteyttä kassan asiakaspalveluun. Opastamme sinua tarkemmin, tilanteestasi riippuen, mitä lisäselvityksiä sinun tulee lähettää kassaan.