Lisäpäiväoikeus

Vuosina 1950-1954 syntyneet

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä ja on enimmäisajan täyttyessä ollut laissa tarkoitetulla tavalla työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuosina 1955-1956 syntyneet

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä ja on enimmäisajan täyttyessä ollut laissa tarkoitetulla tavalla työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957-1960 syntyneet

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä ja on enimmäisajan täyttyessä ollut laissa tarkoitetulla tavalla työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneet

Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä ja on enimmäisajan täyttyessä ollut laissa tarkoitetulla tavalla työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kunnilla on velvollisuus työllistää kokoaikatyöhön, jos enimmäisaika tulee täyteen työnhakijan täytettyä 57 vuotta. Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen tällaisen velvoitetyön jälkeen, ellei uusi palkka ole aiemmin määriteltyä suurempi.

Lisäpäiviä saava vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä 62 vuotta täytettyään vanhuuseläkkeelle. Eläkkeeseen ei tule varhennusvähennystä. Eläkettä on haettava edellisen kuukauden aikana eläkkeen alkamisesta lukien. Sitä ei myönnetä takautuvasti. Esimerkiksi tammikuussa 62 vuotta täyttävän ja lisäpäiviä saavan henkilön on haettava eläkettä tammikuussa, jotta eläke alkaa helmikuun alusta lukien. Eläkehakemus on toimitettava omaan työeläkelaitokseen, Kelaan tai eläketurvakeskukseen tammikuun loppuun mennessä. Työttömyyskassalta on pyydettävä todistus lisäpäivien saamisesta.