Kun ansiopäiväraha päättyy

Voit saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä:

TyöhistoriaEnimmäisaika
Enintään 3 vuotta300 päivää
Yli 3 vuotta400 päivää
Vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehtosi täyttyy 58 vuotta täytettyäsi500 päivää

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Jos täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, enimmäisaika alkaa uudelleen alusta.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Kun enimmäisaika täyttyy

Enimmäismaksuajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Saat kirjallisen päätöksen ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana. Toimita päätös Kelaan ja TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Lisäpäiväoikeutta ei tarvitse erikseen hakea, vaan tutkimme sen ansiopäivärahahakemuksesi perusteella automaattisesti. Päivärahaoikeuden päätyttyä sinulla on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Vuosina 1950-1957 syntyneet voivat halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, eikä eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Jäsen tarvitsee tällöin todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.