Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille. Liitteiden, kuten esimerkiksi lomautusilmoituksen ja verokortin ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Liitteet voi toimittaa helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Työsopimus

Kopio työsopimuksesta/-sopimuksista työttömyyttä edeltävältä työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Suullisista työsopimuksista vaaditaan työnantajan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Tähän voi käyttää valmista lomakepohjaa, joka löytyy täältä.

Irtisanomisilmoitus

Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta.

Työsuhteen päättämissopimus

Kopio työsuhteen päättämissopimuksesta, mikäli työ on päättynyt työnantajasi kanssa yhteiseen sopimukseen.

Palkkatiedot

Työttömyyskassa saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin monelta osin riittämättömät etuushakemuksen käsittelyyn. Toistaiseksi suosittelemme lisäämään palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi, jolloin käsittelijä saa hakemuksesi käsiteltyä, vaikka tulorekisterin tiedot olisivat puutteelliset.

Lisäksi tarvittaessa

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), liitä hakemukseesi etuuden myöntöpäätös. Tietoa sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan löydät täältä.

Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä. Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta riittää.

Verokortti

Saamme suoraan verottajalta verokortin tiedot. Näet kassalle saapuneet verokortit eAsioinnista kohdasta > Tulo- ja verotiedot > Verotiedot. Voimme käyttää palkkaa varten olevaa verokorttia, mutta tällöin veroa pidätetään ansiopäivärahaa maksettaessa vähintään 25 prosenttia. Pyydä verottajalta nimenomaan erillinen etuutta (ei palkkaa) varten oleva verokortti, jos haluat muuttaa nykyistä veroprosenttiasi. Etuutta varten olevaa verokorttia käytettäessä veroa pidätetään verokortin mukaisesti.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVero -palvelua käyttämällä voit lähettää muutosverokortin etuutta varten sähköisesti suoraan kassaan.

Voit arvioida ansiopäivärahan määrän päivärahalaskurilla.

Yritystoiminta

Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen erittely tuloista ja menoista työttömyyden aikana. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä. Työttömyysjakson aikana saadut apurahat tulee myös ilmoittaa.

Kun verotuspäätöstä ei vielä ole, erittely tarvitaan jatkossa myös jokaisen hakemuksen liitteeksi, kunnes verotus valmistuu ja siihen sisältyy vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaa. Toimita siinä vaiheessa kopio uudesta verotuspäätöksestä. Työttömyysjakson aikana saaduista apurahoista tulee myös ilmoittaa toimittamalla apurahapäätöksestä kopio työttömyyskassalle.

Toiminimiyrittäjän tulee aina toimittaa kuukausittainen kirjanpito yritystoiminnasta.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Merkitse päivärahahakemukseen huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten.

Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.