Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille. Liitteiden, kuten esimerkiksi lomautusilmoituksen ja verokortin ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Liitteet voi toimittaa helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Irtisanomisilmoitus

Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta.

Työtodistus

Irtisanomisilmoituksen lisäksi kassalle on tarvittaessa lähetettävä kopio työtodistuksesta. Toimita työtodistus kassalle myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Palkkatiedot

Työttömyyskassa saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin monelta osin riittämättömät etuushakemuksen käsittelyyn. Toistaiseksi suosittelemme lisäämään palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi, jolloin käsittelijä saa hakemuksesi käsiteltyä, vaikka tulorekisterin tiedot olisivat puutteelliset.

Lisäksi tarvittaessa

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), liitä hakemukseesi etuuden myöntöpäätös. Tietoa sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan löydät täältä.

Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä. Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta riittää.

Verokortti

Saamme suoraan verottajalta verokortin tiedot. Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVero -palvelua käyttämällä voit lähettää muutosverokortin etuutta varten sähköisesti suoraan kassaan.

Palkkaverokortti on työsuhteessa käytettävä verokortti, ansiosidonnaiseen vaaditaan etuutta varten oleva verokortti. Voit arvioida ansiopäivärahan määrän päivärahalaskurilla.

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita hakemuksen liitteeksi henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Jos yritystoiminta on vasta alkanut eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kirjanpitoosi perustuva kuukausikohtainen erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista yritystoiminnan alusta lukien. Mikäli työttömyytesi jatkuu lähetä kuukausikohtainen erittely jokaisen hakemuksen liitteeksi. Toimi näin, kunnes olet saanut vahvistetun verotuspäätöksen, johon sisältyy vähintään 6 kuukautta yritystoimintaa.

Toiminimiyrittäjän tulee aina toimittaa kuukausittainen kirjanpito yritystoiminnasta.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Merkitse päivärahahakemukseen huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten.

Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.