Ansiopäivärahan uudelleenlaskenta

Kun olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, ja edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa, päivärahan taso määritellään uudelleen.

Ansiopäivärahaasi ei lasketa uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, jos uusi enimmäisaika alkaisi vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on määritelty silloin. Vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen (eikä omavastuuaikaa aseteta) alkaa kuitenkin enimmäisaika alusta joka kerta työssäoloehdon täyttyessä.

Työssäoloehtoon ei voida lukea kaikkea tekemääsi työtä. Lähtökohtaisesti työltä edellytetään, että se on tehty työsuhteessa eikä esimerkiksi työkorvauksella toimeksiantosuhteessa. Muita tällaisia työssäoloehdosta poissuljettuja töitä ovat esimerkiksi työskentely yrittäjänä tai kevytyrittäjänä ja apurahatyöskentely. Lisäksi joissakin tilanteissa osuuskunnan kautta tehtävää työtä ei voida lukea työssäoloehtoon, mutta työttömyyskassa selvittää asian tapauskohtaisesti.

Viikkotasolla työssäoloehtosi täyttyy, kun

  • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
  • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2020 vähintään 1 236 euroa kuukaudessa ja vuonna 2021 vähintään 1 252 euroa kuukaudessa.

Jos työssäoloehtosi täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Viikoittaisesta vähintään 18 tunnin työaikaedellytyksestä voidaan poiketa tietyissä tilanteissa opettajien, luovaa tai esityksellistä työtä tekevien henkilöiden tai muiden vastaavien työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla työskentelevien osalta.

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 16.2.18. Edellisen kerran päivärahasi on laskettu ja omavastuuaika otettu helmikuussa 2017, ja ensimmäinen maksettu päivä on ollut ja enimmäisaika alkanut 18.2.17.

Uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 17.2.18, vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 18.2.18. Päivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta. Päivärahan maksamista jatketaan 17.2.18 alkaen helmikuussa 2017 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 8.12.19. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 15. – 19.12.18, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhtäkään päivää.

Ensimmäinen työtön päivä on 9.12.15. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2018, joten enimmäisajan alkamispäiviä ei voida verrata. Omavastuuaika otetaan uudelleen 9.12.19 alkaen, ja päivärahan suuruus lasketaan uudelleen. Enimmäisaika alkaa alusta.

Kun olet päivärahan saajana, laskee työttömyyskassa kertyviä työssäoloviikkoja. Työssäoloehdon täyttymistä uudelleen ei tällöin tarvitse seurata itse.