Ohje hakemuksen täyttämiseen kassan eAsioinnissa

Ansiopäivärahahakemuksen pääsee täyttämään kassan eAsioinnin etusivulta kohdasta Hae ansiopäivärahaa.

Jos haet päivärahaa ensimmäistä kertaa tai edellisestä maksusta on yli kolme kuukautta, ohjataan sinut täyttämään laajempaa hakemusta. Laajemman hakemuksen sivuilla 1-4 kartoitetaan lähtötilannettasi, ja kysytään henkilötietojen lisäksi mm. tietoja hakujaksoa edeltävältä ajalta ja tietoja mahdollisesta yritystoiminnasta.

Jos olet jo päivärahan saajana tai päivärahan aiemmasta maksupäivästä on lyhyt aika, ohjataan sinut täyttämään suppeampaa hakemusta eli jatkohakemusta. Voit siirtyä hakemuksessa kohtaan ”tiedot haettavalta ajalta”.

Päivärahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Sitä myöhäisemmät hakemukset hylätään.

Tekemäsi hakemusluonnos tallentuu automaattisesti, kun etenet hakemuksen täyttämisessä. Hakemusluonnos säilyy järjestelmässä tallennettuna 30 päivän ajan. Tekemäsi hakemusluonnos avautuu automaattisesti, kun seuraavan kerran kirjaudut eAsiointiin. Jos et halua tallentaa luonnosta, voit poistaa valinnan lomakkeen oikeasta yläkulmasta.

TIEDOT HAETTAVALTA AJALTA

Jos olet päivärahansaajana ohjaa lomake sinut tähän kohtaan.

Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, pääset hakemuksen kalenteriosioon ’Tiedot haettavalta ajalta’ -kohdan Muokkaa –painikkeesta kohdan oikeasta yläkulmasta. Aloita valitsemalla hakujakso.

Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, täytä hakemus vähintään kahden viikon ajalta.

Jatkohakemus täytetään aina kuukauden tai neljän viikon jaksolta. Lyhyemmän ajanjakson voit hakea esimerkiksi silloin, kun hakujakso keskeytyy koska aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai jäät perhevapaalle. Jos täytät hakemuksen neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakujaksoa lyhyemmältä ajalta, kysyy hakemus syytä poikkeavaan hakujaksoon.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Voit täyttää hakemuksen aikaisintaan haettavan hakujakson viimeisenä päivänä.

Tiedot haettavalta ajalta osio jakautuu kahteen vaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa tulee hakemukseen ilmoittaa mitä olet hakujakson aikana tehnyt. Voit valita useampia vaihtoehtoja hakujaksolle. Jos sinulla on työtunteja eri työnantajille, on eri työnantajat eriteltävä. Huomaathan, että työnantajan nimi on pakollinen tieto. Jatkohakemuksessa antaa hakemus oletuksena vaihtoehdoksi edellisen hakemuksen tilanteen, jota voi muuttaa Muokkaa-painikkeesta. Jatka-painikkeella pääset seuraavaan vaiheeseen, jossa ilmoitetaan päiväkohtaiset tiedot.

Jos olet ollut kokonaan työtön eikä tilanteesi ole muuttunut verrattuna edelliseen hakujaksoon, voit lähettää hakemuksen sellaisenaan, eikä sinun tarvitse täyttää päiväkohtaisia tietoja.

Toisessa vaiheessa pääset kalenteriosioon täyttämään päiväkohtaiset tiedot hakujaksolle.  Jos ilmoitit ensimmäisessä vaiheessa olleesi esimerkiksi työssä, työtön tai koulutuksessa, on sinun nyt mahdollista valita jokin näistä päiväkohtaisesti. Jokaisen päivän kohdalle tulee merkitä jotain. Kun olet valmis voit edetä painamalla sinistä Jatka-painiketta.

Työtunnit-sarakkeisiin merkitään vain työtunnit, jos olet ollut esimerkiksi osa-aikatyössä, palkallisella lomalla tai palkallisella sairauslomalla. Jos olet ilmoittanut olevasi työtön, lomautettu, te-palvelussa tai koulutuksessa, ei tunteja tarvitse merkitä. Yritystoiminnan työtunteja ei myöskään tarvitse merkitä.

Ensimmäisen vaiheen valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:

 • Työtön: Valitse työtön myös viikonloppujen kohdalle, jos olet ollut kokonaan työtön.
 • Lomautettu: Jos sinut on lomautettu, merkitse kokonaiset lomautuspäivät ruksaamalla kohta lomautettu ilman tunteja.  Jos sinut on lomautettu työaikaa lyhentämällä, merkitse työpäivien kohdalle työssä ja työtunnit ja muille päiville lomautettu. Lyhennetyllä työajalla olevat täyttävät hakemuksen aina kalenteriviikon loppuun, vaikka hakurytmi olisi kalenterikuukausi ja kuukauden viimeinen päivä esim. keskiviikko. Täytä hakemus tällöin siis sunnuntaihin saakka. Esim. jos haet päivärahaa ajalta 1.-31.12.2020 ja 31.12.2020 on torstai, täytä hakemus sunnuntaihin 3.1.2021 saakka.
 • Koulutuksessa: Merkitse olevasi koulutuksessa, jos suoritat TE-toimiston hyväksymiä omaehtoisia opintoja tai olet työvoimakoulutuksessa. HUOM: Jos opiskelet sivutoimisesti ja TE-toimisto on antanut esteettömän lausunnon siitä, opiskelupäiviä ei merkitä hakemukseen.
 • TE-palvelu: Valitse TE-palvelu jos olet työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työ- tai koulutuskokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.
 • Poissa TE-palvelusta: Jos olet ollut sairaana tai muusta syystä poissa TE-palvelusta, valitse Poissa TE-palvelusta. HUOM: Poissaolopäiviä ei tarvitse raportoida, jos opiskelet omaehtoisesti tai olet työvoimakoulutuksessa.
 • Loma (te-palvelut): Valitse Loma (te-palvelut) TE-palvelujen loma-ajoilta eli esimerkiksi joulun aikaan tai kesällä, kun opetusta ei järjestetä.
 • Sairas: Merkitse Sairas, jos olet ollut pitkään sairaana tai sairaalahoidossa ja saanut tai hakenut Kelan sairauspäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta.
 • Työssä: Valitse Työssä, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä. Työpäivien kohdalle tulee aina merkitä työtunnit ja -minuutit. HUOM: Yritystoiminnan työtunteja ei merkitä.
 • Palkallinen vuosiloma: Jos olet kokoaikatyössä, merkitse jokaiselle lomapäivälle täyden työpäivän tunnit. Jos olet osa-aikatyössä, voit tarkistaa esimerkiksi palkkakuitistasi loma-ajan palkan. Halutessasi voit laskea siitä päiväkohtaisen lomatuntimäärän seuraavasti: loma-ajan palkka/lomapäivien määrä/tuntipalkka= lomatunnit per lomapäivä. Usein palkkakuitissa näkyy myös päiväkohtainen lomapalkka, jolloin saat päiväkohtaiset lomatunnit jakamalla päiväpalkan tuntipalkallasi. Hakemuksen käsittelyvaiheessa tarkistamme, että tunnit on laskettu oikein.
 • Palkallinen sairasaika: Jos olet palkallisella sairauslomalla, jonka ajalta sinulle on maksettu täysi palkka valitse palkallinen sairasaika ja merkitse työtunnit, joilta sairausajan palkkaa on maksettu. Jos esimerkiksi osa-aikatyössä työnantaja maksaa vain puolet sairausajan palkasta, käytä valintaa sairas.
 • Palkallinen poissaolo: Valitse palkallinen poissaolo, kun olet palkallisella vapaalla töistä jostain muusta syystä kuin sairauden tai loman takia.
 • Palkaton poissaolo: Jos sinulla on palkaton poissaolo työstäsi, valitse Palkaton poissaolo.

PALKANMAKSUPÄIVÄ

Toimi Palkanmaksupäivä-kohdassa seuraavasti:

 • Valitse Kyllä, jos haettavalle jaksolle on osunut palkanmaksupäivä.
 • Valitse Kyllä, jos ilmoitat hakemuksella työtunteja ja niistä maksetaan palkka esimerkiksi seuraavassa kuussa.

Seuraavaksi sinulta kysytään palkanmaksupäivää. Jos päivä ei osu haettavalle ajalle, vastaa tähän kysymykseen Ei.

Jos hakujaksolla on monta maksupäivää, paina lisää päivä, jolloin voit lisätä toisen palkanmaksupäivän.

YRITYSTOIMINTA

Ensimmäisessä hakemuksessa tulee ilmoittaa, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Yritystoimintaa koskevat tarkentavat kysymykset esitetään vain niille, jotka ilmoittavat alkuvalinnoissa harjoittavansa sivutoimista yritystoimintaa.

Jos olet esimerkiksi aloittanut yritystoiminnan kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta tai teet työvuoroja ruokalähettipalvelun (Wolt, Foodora) kautta nämä tulee ilmoittaa yritystoiminnan kohdalla. Yrittäjänä tehtyjä tunteja ei merkitä hakemuksen kalenteriosioon.

Jatkohakemuksella on valmiina oletuksena se vastaus, mitä olet antanut edellisessä hakemuksessa. Jos sinulla ei ole sivutoimista yritystoimintaa, kohta näyttää tältä:

Muista lopuksi painaa Allekirjoita ja hyväksy lähettääksesi hakemuksen. Jos et halua lähettää hakemusta vielä, löydät automaattisesti tallennetun luonnoksen valitsemalla Hae ansiopäivärahaa. Luonnos säilyy 30 päivän ajan.

LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Päivärahahakemukseen tarvitaan usein liitteitä päivärahaoikeuden selvittämiseksi. Liitteitä voit lähettää hakemuksen täyttämisen yhteydessä valitsemalla Liitteet – kohdasta Muokkaa ja tämän jälkeen Toimitan tarvittavat liitteet tämän hakemuksen mukana. Valitse avautuvasta valikosta liitteen tyyppi ja hae liite tiedostoistasi. Liitteitä voi myös lähettää erikseen valitsemalla eAsioinnin etusivulta Lähetä liitteitä.

Järjestelmässä voit lähettää liitteitä seuraavissa tiedostomuodoissa: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Ohjelma ei salli useamman samannimisen liitteen lähettämistä, joten nimeä liitteet esimerkiksi ’palkkalaskelma1’, ’palkkalaskelma2’ jne. Hakemuksen liitteillä on maksimikoko (10 Mt), jota ei voi ylittää. Voit käyttää joko skanneria tai ottaa liitteestä kuvan. Liitteiden tulee olla riittävän tarkkoja, jotta niistä saa selvää. Mustavalkoiset liitteet riittävät.

Jokaiseen hakemukseen voit lisätä enintään kymmenen (10) liitettä. Jos liitteitä tarvitaan enemmän voi liitteitä lähettää useammassa erässä Lähetä liitteitä-kohdassa.

 1. Klikkaa painiketta Lisää uusi liite.
 2. Valitse pudotusvalikosta liitetiedoston tyyppi.
 3. Klikkaa painiketta Valitse tiedosto. Hae liitetiedosto oman tietokoneesi hakemistosta.
 4. Seuraavan liitteen voit lisätä painamalla uudelleen Lisää uusi liite -painiketta