Kutsu Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan edustajiston järjestäytymiskokoukseen

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan edustajiston järjestäytymiskokous pidetään lauantaina 11.2.2023 alkaen klo 11.15.

Kokous järjestetään Break Sokos hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa.   

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 12 §:ssä varsinaiselle kokoukselle määrätyt asiat.       

Varsinaisessa kokouksessa

  • valitaan edustajiston jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa,
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
  • valitaan hallitukseen vähintään 6, enintään 12 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet,
  • valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka mainitun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö
  • päätetään hallituksen esitys yhdistymisestä KOKO-kassaan. 
  • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja saapuneet aloitteet

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa

Hallitus

JAKELU       Edustajiston varsinaiset jäsenet

Tiedoksi      Työttömyyskassan hallitus

                     Tilintarkastajat