Jäsenyys

Voit liittyä Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan ollessasi palkkatyössä. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai osa-aikainen ja voit liittyä kassaan myös opiskeluaikana kesätyötä tai osa-aikatyötä tehdessäsi. Työttömyyskassaan ei voi liittyä, kun olet esimerkiksi työtön, kokonaan lomautettu tai hoitovapaalla.

Voit liittyä Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassan jäseneksi Toimihenkilöliitto Erton tai Kaupan alan esimiesliitto KEY ry:n kautta. Tällöin jäsenyyteesi sisältyy sekä ammattiliiton että työttömyyskassan jäsenyys. Voit myös liittyä suoraan kassan yksilöjäseneksi.

Työttömyyskassan yksilöjäseneksi voit liittyä täyttämällä työttömyyskassan jäsenhakemuslomakeen ja lähettämällä sen kassalle joko postitse osoitteeseen Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa, Ratavartijankatu 2 A, 4 krs., 00520 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kassa@ettk.fi . Jos haluat erota kassasta voit hoitaa asian kassan eAsioinnissa vapaamuotoisella viestillä.

Voit olla samanaikaisesti jäsen vain yhdessä työttömyyskassassa. Työttömyyskassa voi jäsenhakemuksessa antamallasi valtuutuksella ilmoittaa tarvittaessa erostasi edelliseen työttömyyskassaasi.

Kuka voi liittyä?

Työttömyyskassan sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalan mukainen palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee toimihenkilönä tai työntekijänä palvelu- ja erityisalojen yritysten, taloudellisten tai aatteellisten laitosten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluksessa. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Jäsenmaksu

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2023 10 €/kk. Finanssivalvonta vahvistaa kassan jäsenmaksun vuosittain. Työttömyyskassan jäsenmaksusta ei voi saada vapautusta.

Jäsenmaksulaskut lähetetään suorajäsenille kerran vuodessa. Ammattiliiton kautta kassaan kuuluvien jäsenmaksut laskutetaan liiton kautta, joten jos olet työttömyyskassan jäsen ammattiliiton kautta, ole tarvittaessa jäsenmaksuasioissa yhteydessä omaan liittoosi.