Hallitusohjelma lupaa kiristyksiä ansioturvaan

Vaikka hallitusohjelma on julkaistu, ei se tarkoita, että laki muuttuisi heti. Hallitusohjelman julkaiseminen ei suoraan muuta lakia, vaan muutokset vaativat aina lainvalmistelun. Kaikkia muutosehdotuksia ei välttämättä toteuteta. Lakimuutoksia sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen, eivätkä muutokset koske takautuvasti nyt myönnettyjä ja maksussa olevia ansiopäivärahoja.