Oletko tyytymätön työttömyyskassan päätökseen?

Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta.

Ohjeet muutoksenhakuun

Jos olet tyytymätön saamaasi työttömyyskassan päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Toimita valitus omaan työttömyyskassaasi, jotta työttömyyskassa voi tutkia, onko sillä mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksesi mukaisesti. Työttömyyskassan yhteystiedot löytyvät kassan antamasta päätöksestä.

Jos työttömyyskassa ei oikaise valituksen kohteena olevaa päätöstä vaatimuksesi mukaisesti uudella päätöksellä, se toimittaa valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituksen
määräaika

1. Valituksen määräajan umpeutuminen

Valituksen on oltava perillä työttömyyskassassa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Riittää, että valitus on perillä kyseisen vuorokauden aikana.

Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen (ensimmäisenä päivänä pidetään postituspäivää seuraavaa päivää), jollet muuta näytä.


Valituksen teko

2. Miten valitus tehdään

Valitus tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös (päätöksen numero), johon haet muutosta;
  • miltä osin vaadit saamaasi päätökseen muutosta;
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen;
  • perustelut sille, miksi haet muutosta päätökseen;
  • valitustasi ja sen käsittelyn etenemistä koskevia yhteydenottoja varten nimesi, kotikuntasi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Jos puhevaltaa käyttää sinun laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos valituksen on laatinut joku muu kuin sinä itse, ilmoita valituksessasi myös tämän henkilön yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero).

Liitä valitukseen työttömyyskassan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Liitä valitukseen myös asiakirjat, joihin valituksessasi vetoat, jos et toimittanut niitä työttömyyskassan jo aiemmin. Lisäselvityksiä voi toimittaa myöhemminkin.

Sinun, laillisen edustajasi tai asiamiehesi on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos et itse allekirjoita valitusta, eikä asiamiehesi ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitä valitukseen allekirjoittamasi valtakirja.


Valituksen
lähettäminen

3. Miten valitus toimitetaan perille

Voit toimittaa valituksen työttömyyskassaan henkilökohtaisesti tai asiamiehesi, postin tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa sähköisesti suojatulla yhteydellä kassan eAsioinnin kautta.

Mikäli lähetät valituksesi postitse, se on lähetettävä niin ajoissa, että valitus tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on perillä ennen valituksen määräajan umpeutumista.

Tarvittaessa

4. Miten valitus toimitetaan perille

E-Asioinnin kautta viestillä tai lähettämällä valitus työttömyyskassan osoitteeseen:

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa, Ratavartijankatu 2 A, 4 krs., 00520 Helsinki