Onko sinut lomautettu?

Työtilanteet voivat muuttua joskus yllättäen ennalta arvaamatta. Sinulla on tukenasi ETTK:n työttömyyskassa, joka auttaa tuomalla taloudellista turvaa ja vakautta muutokseen

Toimi näin jos sinut lomautetaan.

Heti

1. Ilmoittaudu heti TE-toimistoon työnhakijaksi

Voit saada ansiopäivärahaa vasta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tee ilmoitus viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumiseen

Tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

TE-toimistoon ei tarvitse toimittaa asiakirjoja ilmoittautumisen yhteydessä, vaan TE-toimisto pyytää lisätietoja tarvittaessa.

Jos lomautus on toteutettu osissa, huolehdi siitä, että työnhakusi on voimassa jokaisen lomautusosion kohdalla.

Ole huolellinen, kun teet ilmoittautumista. Vastaa palvelutarpeen arviointiin ja tee työnhakusuunnitelma. Kysyttäessä, ilmoita olevasi työmarkkinoiden käytettävissä ja että olet valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä. Tämä voi tuntua oudolta, mutta valmius työnhakuun on myös lomautetun velvollisuus ja työvoimapoliittinen edellytys ansiopäivärahan maksamiselle.


2 Viikkoa

2. Lähetä meille päivärahahakemus

Lomautuksia on kolmea eri muotoa. Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena, työpäivien työaikaa lyhentämällä tai työviikon työpäivien lukumäärää lyhentämällä, näiden yhdistelmä eli sekalomautus on neljäs vaihtoehto.

Näille eri muodoille on jokaiselle oma ohjeistus, jonka löydät tietopankista ”lomautuksen eri muodot” kohdasta.

Lisätietoa päivärahahakemukseen

Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan.

Varmista, että lähetät kerralla kaikki vaaditut liitteet.

Löydät lisätietoa ansiopäivärahan määräyksistä täältä ja lomautusajan päivärahasta täältä.

Päivärahahakemus on mahdollista täyttää myös paperisena, löydät hakulomakkeen täältä.


2 Viikkoa

3. Hakemuksesi käsittely

Päivärahahakemuksesi on käsittelyssä ja pyrimme saamaan siitä sinulle päätöksen mahdollisimman pian. Tarvittaessa pyydämme sinulta tarkennuksia / liitteitä hakemukseen. lähetämme tiedon päätöksestä e-Asiointiin, Jos et huomaa sitä sieltä 7 vrk kuluessa lähetämme tiedon päätöksestä postitse. Maksatus tapahtuu päätöstä seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoa hakemusten käsittelystä

Työttömyyskassa antaa lopullisen päätöksen päivärahan määrästä vasta sitten, kun hakemus on käsitelty, arvioita päivärahan määrästä ei voida antaa.

Jos haluat, voit itse arvioida tulevan päivärahasi määrän kassan nettisivuilla olevalla päivärahalaskurilla

Hakemusten käsittelytilannetta voit seurata ETTK:n etusivulta sekä oman hakemuksesi tilannetta eAsioinnissa.

Ethän hidasta käsittelyä tiedustelemalla etuuden määrää tai maksatuspäivää.


Kuukausittain

4. Lomautuksen jatkuessa

Jos lomautuksesi jatkuu, lähetä meille päivärahan jatkohakemus. Jatkohakemus kannattaa lähettää aina heti hakujakson päätyttyä, vaikka et olisi saanut päätöstä edellisestä hakemuksestasi, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden sisällä.

Lisätietoa päivärahahakemukseen

Kokonaan lomautettuna voit hakea ansiopäivärahaa neljän (4) viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Mikäli lomautus on toteutettu työaikaa tai työpäiviä lyhentämällä tulee päivärahan hakujakson vastata palkanmaksujaksoasi.

Hakujakso on kuitenkin aina neljä (4) kalenteriviikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Kassa huolehtii hakujakson tasaamisesta.

Mikäli kokoaikainen lomautuksesi on edellä mainittuja tavanomaisia hakujaksoja lyhyempi, voit lähettää hakemuksen vain lomautusjaksolta.

Mikäli sinut on lomautettu osa-aikatyöstä, katso hakuohjeet täältä.

Muista ilmoittaa kaikista muutoksista erikseen työttömyyskassalle ja TE-toimistolle. Muutosten ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintätoimenpiteisiin ja hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Miten nopeasti saan päivärahaa?

Ensimmäinen päivärahahakemus otetaan käsittelyyn noin kahden viikon kuluessa siitä, kun se saapuu meille. Kun lähetät hakemuksen sähköisesti eAsiointipalvelun kautta, ei aikaa kulu postin kulkuun.

Käsittelytilanne

Käsittelemme paraikaa hakemuksia, jotka ovat saapuneet

Ensihakemukset

29.9.2023

Jatkohakemukset

30.9.2023

eAsiointi

Jäsenpalvelussamme voit hoitaa hakemusasiat kellonajasta riippumatta.

Päivärahalaskuri

Ansiopäivärahan suuruus riippuu aiemmista tuloistasi. Tilillesi maksettavaan summaan vaikuttavat:

  • Mahdolliset työttömyyden aikaiset tulot
  • Sinulle mahdollisesti maksettavat muut sosiaalietuudet
  • Huollettavien lukumäärä
  • Veroprosentti