Liikkuvuusavustus pidemmille työmatkoille

Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta voi saada myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella.

Näin haet liikkuvuusavustusta

3 kk kuluessa

1. Täytä liikkuvuusavustushakemus eAsioinnissa

Täytä liikkuvuusavustushakemus eAsioinnissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen tai työsuhteeseen liittyvän koulutuksen alkamisesta.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Hakemuksen voi lähettää heti, kun siihen liittyvä työsuhde tai työsuhteeseen liittyvä koulutus on varmistunut (esim. työsopimus on kirjoitettu).

Lataa Liikkuvuusavustushakemuksen lomake omalle koneellesi. Tallenna täytetty lomake ja lähetä se työttömyyskassalle eAsioinnin kautta käyttäen ”Lähetä liitteitä” -toimintoa. Voit lähettää allekirjoitetun lomakkeen myös postitse.

Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun se on sinulla käytettävissä. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa työnantajan selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Ilmoita hakemuksella työnantajan tiedot, työsuhteen kesto ja työaika sekä työmatkojen kesto yhteensä per päivä. Jos et tiedä tarkkaa työmatkan kestoa, arvioi matkan kesto mahdollisimman lähelle todellisen työmatkan kestoa.

Ilmoita lomakkeella mahdollisesti saamistasi muista sosiaalietuuksista. Esimerkiksi sairauspäiväraha tai työkyvyttömyyseläke estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen.


Heti

2. Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan ensimmäisen hakemuksen perusteella automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse hakea avustusta kuukausittain.

Liikkuvuusavustus maksetaan avustuskauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain. Ensimmäinen erä liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kuitenkin myös lyhemmältä ajalta

Muutoksen
tapahtuessa

3. Ilmoita muutoksista

Ilmoita liikkuvuusavustukseen vaikuttavista muutoksista täyttämällä samainen ”liikkuvuusavustus” lomake. Ilmoita esimerkiksi työsuhteen päättymispäivän muutoksesta, lomautuksesta tai työnteon muusta keskeytyksestä. Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi ei pidennä maksujakson kestoa.

Tarvittaessa

4. Kysy tarvittaessa neuvoa

E-Asioinnin kautta viestillä tai soittamalla työttömyyskassan puhelinpalveluun
P. (09) 6132 3224

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 09.30 – 13.30.


Päivärahalaskuri

Ansiopäivärahan suuruus riippuu aiemmista tuloistasi. Tilillesi maksettavaan summaan vaikuttavat:

  • Mahdolliset työttömyyden aikaiset tulot
  • Sinulle mahdollisesti maksettavat muut sosiaalietuudet
  • Huollettavien lukumäärä
  • Veroprosentti

Miten nopeasti saan päivärahaa?

Ensimmäinen päivärahahakemus otetaan käsittelyyn noin kahden viikon kuluessa siitä, kun se saapuu meille. Kun lähetät hakemuksen sähköisesti eAsiointipalvelun kautta, ei aikaa kulu postin kulkuun.