Voinko tehdä osa-aikaista tai satunnaista työtä työttömyyden aikana? Miten se vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Kun osa-aikatyön työaika on enintään 80 % alan kokoaikatyöstä tai satunnainen kokoaikatyö kestää enintään kaksi viikkoa, voit hakea soviteltua työttömyysetuutta. Omasta aloitteesta tehty työajan lyhennys voi estää sovitellun työttömyysetuuden maksamisen.

Ilmoita työpäivät ja -tunnit hakemuksessa, sekä lähetä kopiot palkkalaskelmista työttömyyskassaan. Soviteltu työttömyysetuus tarkoittaa, että palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Suojaosan ylittävästä palkasta puolet vähentää työttömyysetuuden määrää.

Suojaosalla tarkoitetaan tuloa, joka ei vielä vaikuta työttömyysetuuteen. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksoilla.

Voit arvioida sovitellun työttömyysetuuden määrää päivärahalaskurilla.