Mitä liitteitä tarvitaan ensimmäiseen hakemukseen?

Lähetä työttömyyskassaan kopiot työsopimuksesta ja mahdollisesta irtisanomis- tai lomautusilmoitustodistuksesta. Käsittelyn nopeuttamiseksi, suosittelemme palkkatodistuksen lähettämistä, sillä tulorekisteristä emme aina näe riittävän tarkkoja tietoja.

Ansiopäiväraha määritellään työttömyyttä edeltävästä 26 viikon palkkakertymästä, joten toimita kopio palkkatodistuksesta tai palkkalaskelmista tältä ajalta. Määrityksessä huomioidaan pääsääntöisesti ne viikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Jos ajanjaksolla on palkattomia tai alle 18 tunnin viikkoja, nämä viikot eritellään palkkatodistukseen, ja palkat ilmoitetaan pidemmältä ajalta.

Opettajina, luovalla alalla ja perheenjäsenen yrityksessä työllistyneiden päivärahan määrityksessä voidaan käyttää muita perusteita.