Minut on lomautettu lyhentämällä työpäivää. Miksi olen saanut kielteisen päätöksen?

Lomautushakemuksissa tarkastelemme työaikaa. Kun sinut on lomautettu lyhentämällä työpäivää, työajan tarkastelu kohdistuu palkanmaksuviikolle ja niihin työtunteihin, jotka maksetaan. Kaikkia maksettuja työtunteja verrataan yhden viikon enimmäistyöaikaan. Jos työtunnit ylittävät 80 % enimmäistyöajasta, palkanmaksuviikolle annetaan kielteinen päätös.

Esimerkiksi: Palkanmaksupäivä on 15.3. ja palkkaa maksetaan 105 h. Enimmäistyöajan pituus on viikossa 37,5 h. Koska 105 h ylittää 80 % enimmäistyöajasta (105 > 37,5 h), annetaan kielteinen päätös ajalle 15.3.–21.3.

Lyhennetyn työpäivän työajan tarkasteluun tuli muutos vuodenvaihteessa. Muutoksia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Lyhennetyn työpäivän työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain.

Esimerkiksi: Palkanmaksupäivä on 15.3. ja palkkaa maksetaan 105 h. Enimmäistyöajan pituus on viikossa 37,5 h. Koska hakujaksolla maksetut työtunnit eivät ylitä 80% enimmäistyöajasta (7,5×21,5=161,25×0.80=129h), soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa koko hakujakson ajalta.