Olemme tukena elämäsi muutoksissa

Työttömyys
Jäin työttömäksi, mitä teen?
Lomautus
Minut on lomautettu, mitä teen?
Osittain työssä
Siirryn osa-aikatyöhön, mitä teen?

Usein kysyttyä

Olen jäänyt työttömäksi tai minut on lomautettu, miten pitää toimia?
Työttömyyden tai lomautuksen alkaessa ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto lähettää työttömyyskassaan lausunnon työttömyydestä, mikä on edellytys ansiopäivärahan maksamiselle. Ilmoittautumista ei voi tehdä jälkikäteen, vaan työnhaku astuu voimaan aikaisintaan ilmoittautumispäivänä. Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen. Lähetä ensimmäinen hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta. Jatkohakemukset lähetetään kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Takautuva hakuaika on kolme kuukautta. Seuraa hakemuksen lähettämisen jälkeen eAsiointia, joka on virallinen yhteydenpitokanavamme. Mikäli tarvitsemme lisätietoja käsittelyä varten, jätämme viestin eAsiointiin. Kun hakemuksen käsittely valmistuu, päätös on nähtävissä eAsioinnissa seuraavana arkipäivänä.
Mitä liitteitä tarvitaan ensimmäiseen hakemukseen?
Lähetä työttömyyskassaan kopiot työsopimuksesta ja mahdollisesta irtisanomis- tai lomautusilmoitustodistuksesta. Käsittelyn nopeuttamiseksi, suosittelemme palkkatodistuksen lähettämistä, sillä tulorekisteristä emme aina näe riittävän tarkkoja tietoja. Ansiopäiväraha määritellään työttömyyttä edeltävästä 26 viikon palkkakertymästä, joten toimita kopio palkkatodistuksesta tai palkkalaskelmista tältä ajalta. Määrityksessä huomioidaan pääsääntöisesti ne viikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Jos ajanjaksolla on palkattomia tai alle 18 tunnin viikkoja, nämä viikot eritellään palkkatodistukseen, ja palkat ilmoitetaan pidemmältä ajalta. Opettajina, luovalla alalla ja perheenjäsenen yrityksessä työllistyneiden päivärahan määrityksessä voidaan käyttää muita perusteita.
Voinko tehdä osa-aikaista tai satunnaista työtä työttömyyden aikana? Miten se vaikuttaa ansiopäivärahaan?
Kun osa-aikatyön työaika on enintään 80 % alan kokoaikatyöstä tai satunnainen kokoaikatyö kestää enintään kaksi viikkoa, voit hakea soviteltua työttömyysetuutta. Omasta aloitteesta tehty työajan lyhennys voi estää sovitellun työttömyysetuuden maksamisen. Ilmoita työpäivät ja -tunnit hakemuksessa, sekä lähetä kopiot palkkalaskelmista työttömyyskassaan. Soviteltu työttömyysetuus tarkoittaa, että palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Suojaosan ylittävästä palkasta puolet vähentää työttömyysetuuden määrää. Suojaosalla tarkoitetaan tuloa, joka ei vielä vaikuta työttömyysetuuteen. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksoilla. Voit arvioida sovitellun työttömyysetuuden määrää päivärahalaskurilla.
Miten työpäivät ja -tunnit merkitään hakemukseen?
  1. Valitse eAsioinnin etusivulta osio: Hae ansiopäivärahaa.
  2. Paina Muokkaa-painiketta Tiedot haettavalta ajalta -osiosta.
  3. Valitse työtön tai työssä Hakujakson aikana olen ollut pääasiassa -osiosta.
  4. Valitse työtön tai työssä Lisäksi olen ollut -osiosta ja lisää työnantajien nimet.
  5. Klikkaa Jatka-painiketta.
Hakemukseen on nyt ilmestynyt ”työpaikan nimi” ja ”työtön” omille riveilleen. Merkitse työtunnit ja työttömyyspäivät omille riveilleen. Jos olet ollut viikonlopun työtön, merkitse lauantai ja sunnuntai työtön -riveille.
Minut on lomautettu lyhentämällä työpäivää. Miksi olen saanut kielteisen päätöksen?
Lomautushakemuksissa tarkastelemme työaikaa. Kun sinut on lomautettu lyhentämällä työpäivää, työajan tarkastelu kohdistuu palkanmaksuviikolle ja niihin työtunteihin, jotka maksetaan. Kaikkia maksettuja työtunteja verrataan yhden viikon enimmäistyöaikaan. Jos työtunnit ylittävät 80 % enimmäistyöajasta, palkanmaksuviikolle annetaan kielteinen päätös. Esimerkiksi: Palkanmaksupäivä on 15.3. ja palkkaa maksetaan 105 h. Enimmäistyöajan pituus on viikossa 37,5 h. Koska 105 h ylittää 80 % enimmäistyöajasta (105 > 37,5 h), annetaan kielteinen päätös ajalle 15.3.–21.3. Lyhennetyn työpäivän työajan tarkasteluun tuli muutos vuodenvaihteessa. Muutoksia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Lyhennetyn työpäivän työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain. Esimerkiksi: Palkanmaksupäivä on 15.3. ja palkkaa maksetaan 105 h. Enimmäistyöajan pituus on viikossa 37,5 h. Koska hakujaksolla maksetut työtunnit eivät ylitä 80% enimmäistyöajasta (7,5×21,5=161,25×0.80=129h), soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa koko hakujakson ajalta.

Asiakaspalvelu

(09) 6132 3224

Työttömyyskassan puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 09.30 – 13.30.

Puhelinpalvelussa esiintyy ajoittain ruuhkaa, suosittelemme yhteydenottoja eAsiointipalvelussa joka on avoinna myös puhelinpalveluajan ulkopuolella.

The best way to receive help in english is to send a message to us through our eService: eAsiointi.

Yhteistyöliitot

Toimihenkilöliitto Erto

Kaupanalan esimiesliitto KEY